Personalet på Kallehavegård

Personalet på Kallehavegård er en vel sammentømret personalegruppe.
Vi har arbejdet sammen længe og kender hinanden og beboerne rigtig godt.

Vi går alle ind for åbenhed, rummelighed og ærlighed, hvilket gør vores arbejdsmiljø til noget helt særligt.

Personalegruppen har supervision 1 gang om måneden med en dygtig og erfaren gestaltterapeut og virksomhedssupervisor.

Ligeledes månedligt, superviseres den gestaltterapi som stedets forstander tilbyder individuelt.

Personalet vil som udgangspunkt bestå af nedenstående sammensætning i personalegruppen.

Den kan ændres men vil altid bestå af fortrinsvist fagligt uddannet og kompetent personale.

Forstander:

Souschef:

Socialrådgiver:

Socialrådgiver:

Pædagog:

Pædagogisk personale:

Pedel:

”Ferier, ture mv:”

Når man flytter ind på Kallehavegård flytter man ind i et forpligtende fællesskab, hvor man hver især gør hvad man kan for at indgå i netop fællesskabet.

Eksempelvis at deltage i den daglige struktur, at tage med på ture, at tage med på de af Kallehavegård betalte beboerferier samt bidrage med deltagelse i de daglige opgaver i hverdagen.