Ånden I Huset

Vi har et meget rummeligt, roligt og omsorgsfuldt miljø på Kallehavegård

  1. her er det tilladt at være den man er og beboerne og personalet på Kallehavegård lever/arbejder i et familielignende forhold.

Vi lever respektfuldt med hinanden og siger de ting vi har på hjertet på en ærlig og konstruktiv måde så problemerne ikke hober sig op og her stiller personalet altid op til at hjælpe den enkelte beboer med at få det der skal siges sagt.

Vi har personale på Kallehavegård der er uddannet kognitivt og de principper arbejder vi ud fra i fællesskab med beboerne, således at den enkelte beboer lærer såvel at tage ansvar som at sige fra.

Når du bor på kallehavegård er du i samarbejde med de andre beboere ansvarlig for rengøring af fællesarealerne, indkøb, madlavning, vedligeholdelse af udearealerne dette sker i samarbejde med personalet, således at dine almindelig daglige færdigheder trænes og bedres.