Visitering

Visitering til Kallehavegård foregår således:

Når en kommune henvender sig til os, sender vi informationsmateriale og samarbejdsaftale til kommunen.

Herefter vil vi modtage information om beboeren og dennes problematik fra sagsbehandleren, hvilket eventuelt kan ske ved et møde hos os eller kommunen.

Beboeren kan komme på besøg på Kallehavegård sammen med sagsbehandleren og evt. pårørende.

Hvis beboeren har lyst til at bo på Kallehavegård, kan der arrangeres et weekendophold, hvor beboeren får mulighed for at se os nærmere an.

Den anbringende kommune sørger for afklaring af økonomi og indhenter de nødvendige tilladelser incl. tilladelse til, at Kallehavegård får tilsendt gamle journaler og papirer, der har betydning for opholdet og personalets kendskab til beboeren.

Der tages herefter stilling til, om beboeren kan bo på Kallehavegård.

Hvis beboeren kommer direkte fra en psykiatrisk afdeling, vil beboerens kontaktperson herfra også blive inviteret. Her vil handleplan, samarbejdsaftale og økonomien for opholdet blive fastlagt.

Beboerens indflytningsdato aftales.

Beboerens indflytning foregår i et tæt samarbejde mellem Kallehavegård, den anbringende kommune og gerne en kontaktperson, så indflytningen bliver så tryg som muligt.

Der følges op på handleplaner 1 gang årligt, ligesom stedet udarbejder udviklingsplaner i samarbejde med den enkelte beboer.