Værdigrundlag og metode

Der vil blive lagt stor vægt på at tage udgangspunkt i den enkelte beboers aktuelle livssituation, således at der arbejdes ud fra det sted, han/hun befinder sig på lige nu.

Derfor arbejdes der individuelt og med stor respekt for, at vi som mennesker er forskellige og således har forskellige ressourcer og behov.

Der arbejdes systematisk med træning/undervisning i sociale færdigheder, hvor der sættes fokus på beboerens tanker og følelser, hvorved beboeren igennem omstrukturering og refleksion får mulighed for at vælge en anden adfærd og efterhånden at kunne mestre flere ting i hverdagen.

Der tages udgangspunkt i dagsplanterapeutiske principper, dvs. at hverdagen er meget struktureret og problemløsningsorienteret.

Medarbejdernes grundlæggende værktøj er motivation og fokus på den enkeltes ret til at træffe egne beslutninger.

Det er meningen, at den enkelte beboer skal deltage i alle de ting, der hører til i en normal hverdag:
bl.a. madlavning, borddækning, oprydning, rengøring, tøjvask og social omgang med de andre beboere.