Samarbejdspartnere

Der er et naturligt samarbejde mellem:

Den enkelte beboers hjemkommune/sagsbehandler, i det det er sagsbehandleren i de enkelte kommuner der er med til i samarbejde med den enkelte beboer og dennes kontaktperson at lave handlingsplanen for den kommende periode.

Distriktspsykiatrien, som er tilknyttet til stedet og kommer en gang hver 14. dag.

Der er ligeledes kontakt til Slagelse c1, hvor vores beboere har kontakt med psykologer/psykiatere

Beboernes læger, psykologer m.v., hvor kontakten sker sporadisk når behovet opstår.

Forældre/pårørende, i det omfang beboerne selv ønsker det da alle beboere er myndige og har ret til bestemmelse over eget liv.

Vi støtter op om relationerne til familie og venner såfremt det ønskes.

Omkringliggende kommuner

Region Sjælland