Målsætning og resultater

Meningen med Kallehavegård er at skabe et trygt og varmt sted, hvor der er plads og hjerterum og ikke mindst faglig ekspertise.

Et sted der giver mulighed for at udvikle sociale færdigheder i et sikkert og trygt miljø sammen med ligestillede.

Den overordnede målsætning for fonden kallehavegård er at yde praktisk og terapeutisk støtte til voksne med fortrinsvis skizofreni og psykosociale problemer. Dette bliver gjort med udgangspunkt i dagsplaner, således at den enkelte beboer på sigt bliver i stand til at tage større ansvar for sig selv og sit eget liv.

En kombination af omsorg, nærvær, respekt, dagsplaner, kognitive samtaler, individuel gestaltterapi er alle med til at øge den enkelte beboers redskaber til at klare livet lige nu, samt når de ikke længere er på kallehavegård.

Succeskriterierne for opholdet varierer fra person til person, i det vi alle er forskellige og har forskellige udgangspunkter. For nogen vil et succesfuldt ophold indebære øgning i sociale og uddannelsesmæssige kompetencer, mens det for andre vil være at få kontrol over en ustabil livssituation og finde ro i indre kaos.

De borgere der vælger at indflytte på Kallehavegård har alle fået ro omkring sig, alle er kommet betydelig ned i medicin og har fundet mere ro i livet. Alle er blevet mere rolige samfundsborgere og de tidligere hyppige indlæggelser er fortid.