Kallehavegård er en fond, som er oprettet som selvejende institution.

Det er af stor vigtighed at sørge for, at Kallehavegårds vedtægter og budgetter er tilgængelige og overskuelige, således at samarbejdet med tilsynsmyndighederne foregår på en god og konstruktiv måde.